Galerie


Žádost o nabídku


V případě, že Vás naše nabídka zaujala, vyžádejte si od nás konkrétní cenovou nabídku. Kontaktovat nás můžete e-mailem nebo telefonicky. V případě rozsáhlejších investičních akcí je vhodné nám dodat následující základní podklady pro vypracování nabídky:
 

  • kontaktní údaje (jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefon)
  • specifikaci požadovaného díla
  • místo dodání díla
  • požadovaný termín pro zhotovení díla
  • požadavky na smluvní podmínky

Součástí vytváření naší nabídky je návštěva budoucího staveniště, na kterém bude stavební činnost probíhat. Při stanovování termínu návštěvy se budeme snažit vyjít maximálně vstříc Vašim časovým možnostem. Dodávka je realizována na základě smlouvy o dílo uzavřené. Lhůty realizace jsou navrženy s ohledem na požadavky objednatele a technologicky reálné lhůty provedení nabízených prací.