Galerie


Všeobecné podmínky používání www.stardc.cz


Všeobecné podmínky používání internetové prezentace společnosti Star Development Corporation, a.s.


1. Obecná ustanovení

Star Development Corporation, a.s. tímto vydává Všeobecné podmínky používání internetové prezentace (dále jen podmínky) umístěné na adrese www.stardc.cz a dalších registrovaných adresách - dále jen "stránky". Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky (dále jen uživatelé). Provozovatelem internetových stránek www.stardc.cz je Star Development Corporation, a.s. (dále jen provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.


2. Používání internetových stránek

Užívat stránky www.stardc.cz jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem. Přístup a používání stránek www.stardc.cz je bezplatné.


3. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Informace publikované na stránkách www.stardc.cz vycházejí z informací, které poskytuje provozovatel a jejichž účelem je informovat zejména o nabídce produktů a služeb. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.stardc.cz. Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na stránkách www.stardc.cz z jiných zdrojů, které nemusejí být uvedeny.


4. Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.stardc.cz, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak. Podmínky a právní omezení používání internetových stránek www.stardc.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.


Datum vydání 1.8.2007.


Star Development Corporation, a.s.